05-06-2023

Wijzigingen in de cao voor uitzendkrachten

Wijzigingen in de cao voor uitzendkrachten
Wijzigingen in de cao voor uitzendkrachten

Vanaf 1 juli worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de cao voor uitzendkrachten. Hierbij staan goed werkgeverschap en zekerheid voor de uitzendkracht centraal. Hieronder kun je lezen wat er verandert.

Uitzendovereenkomst

De uitzendovereenkomst stopt niet automatisch in het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een uitzendkracht blijft in dienst voor de duur van het contract. Bij ziekte, tijdens het contract, heeft de uitzendkracht recht op 90% loondoorbetaling. Als een fase A contract afgelopen is, dan heeft de uitzendkracht recht op 70% ZW uitkering en 20% aanvulling in het eerste ziektejaar.

Periodieke loonsverhoging

Als de opdrachtgever werkt met periodieke loonsverhoging (bijvoorbeeld eens per jaar) dan heeft de uitzendkracht, net als het personeel dat rechtstreeks in dienst is, recht op de loonsverhoging. Dit geldt alleen bij een positieve beoordeling. De opdrachtgever zal, indien nodig, dit beoordelingsgesprek voeren.
Bij de inschaling wordt ook relevante werkervaring van de uitzendkracht ook meegenomen.

Uitbreiding van rechten op toeslagen en onkosten

Vanaf 1 juli heeft een uitzendkracht ook recht op toeslagen die worden verstrekt door de opdrachtgever aan het personeel dat rechtstreeks in dienst is. Daarnaast heeft de uitzendkracht recht op alle kostenvergoedingen die een opdrachtgever verstrekt aan het personeel dat rechtstreeks in dienst is.
Indien van toepassing wordt deze vergoeding in de vorm van salaris aan de uitzendkracht uitbetaald.

Pensioensopbouw vanaf eerste dag

Vanaf 1 juli bouwt een uitzendkracht, van 21 jaar of ouder, bij de eerste werkdag pensioen op. Dit gebeurt via het StiPP pensioen.

Wachtdag bij ziekte 

Per 1 juli geldt nog één wachtdag bij ziekte. Dit waren er twee dagen. Hierdoor vervalt de wachtdagcompensatie.

Duur uitzendovereenkomst 

Elke volgende uitzendovereenkomst moet worden aangegaan voor tenminste vier weken.

    Heb jij vragen over deze wijzigingen neem dan contact op met jouw contactpersoon van Westerduin.